UNGDOMSHÄLSAN


Idag den 22 februari har vi varit på ungdomshälsan och pratat med deras sjuksköterska om deras organisation och andra allmänna frågor om hälsa.

Ungdomshälsan startade för snart två år sedan och är en verksamhet som främst jobbar med ungdomar mellan 16-25. Till dom får man komma med alla sorters problem och frågor angående hälsa. De kan vara stora som små och allt ifrån ont i ryggen till depressioner. De är enkelt att ta kontakt med ungdomshälsan eftersom man kan gå dit på dropp in, boka tid via telefon, sms eller mail. De jobbar med att inte ha några väntetider för att man snabbt ska kunna få hjälp och de har även de som kallas kortare kontakter för dem som känner att de bara behöver några få träffar.

Enligt deras statistik så är de ca 31 procent killa och 69 procent tjejer som besöker dem och 65 procent av dem är mellan 16-19 år alltså gymnasieålder. Men de har även haft besökare i åldrarna mellan 12-15 och de utgör 12 procent och mellan åldrarna 20-26 ugör23 procent av dem som kommer till dem. För att veta att deras arbete ger några positiva resultat så använder de sig av en metod då man själv varje samtal får skatta hur man mår inom olika områden och detta genom att följa Scott Millers principer. Dessa resultat som är mycket positiva deltar de med i en forskning, om hur man kan förbättra folks hälsa.    

Det sättet de jobbar på är fram för allt med en metod som kallas lösningsfokuserat, vilket innebär att man jobbar med möjligheter i stället för att se till problemen och gräva sig ner i dem. Så i stället för att fokusera på de negativa tankarna så försöker man komma fram till motargument som leder en till ett mer positivt tankemönster. Men de använder sig även av andra pedagogiker för att kunna anpassa sig till den personen som behöver hjälp. Man kan säga att de är som ett bollplank till att komma fram till de som får en att må bra. De jobbar med att de till helheten och detta genom att stärka självkänslan och få in vardagsrutinerna. Och för detta har de gjort en arbetsplan som ”heter se hela mig”. De delar som finns med och som man jobbar utifrån är sömn, kost, rörelse, att ha kul, självkänsla, relationer, vardagen och framtiden. Man utgår i fram alla de olika hälsoperspektiven som är fysisk, psykisk, social och andlig hälsa.        

Här är en förklaring över de olika hälsoperspektiven.

Att hitta en balans mellan de olika hälsoaspekterna är mycket viktigt och vi tror att de är många som inte är medvetna om det. Vi har alla fått höra att kost och träning har en stor betydelse på vår hälsa, men att de hör ihop med den psykiska själkänsla och vårt sociala umgänge och omgivning är de nog inte lika många som tänker på. 

Den fysisk hälsa är den mest omtalade, och vi vet alla att om man tränar och håller sig aktiv samtidigt som man äter en hälsosam och allsidig kost så kommer man få bättre förutsättningar till ett längre liv och risken att bli sjuk minskar, samtidigt som man får energi och orkar med mycket mer.

Psykisk hälsa
är någonting som blir allt sämre och har blivit till ett av de största folkhälsoproblem. Vi tror att om mer information om självkänsla och självkännedom skulle spridas, bland unga som gamla, så skulle de leda till att fler får bättre förutsättningar att utveckla en god självkänsla vilket i sin tur lägger grunden till en god psykisk hälsa.     

Att känna tillhörighet och känna att man tillför någon eller något någonting är otroligt viktigt för vår social hälsa tycker vi. De människor man omger sig av påverkar oss otroligt mycket och de är bara en själv som kan välja vilka människor man ska ha omkring sig. Att ha ett socialt nätverk som ger en positiv energi är mycket viktigt och stärker den sociala hälsan men även psykiska hälsan avsevärt.    

För att hinna inre ro så tror jag att de är viktigt att man kan ha någonting högre att vända sig till, om man väljer att kalla det för en Gud eller inte är upp till var och en. Men en god andlig hälsa är för oss att man har någon att vända sig till för att få tillbaka lugnet och någon eller något som kan visa en vägen när man själv tappat riktningen. Men de absolut viktigaste en god andlighälsa ger är en helhet, till sig själv, livet och till andra.

För att uppnå en god hälsa måste man ha en god relation till alla de olika hälsoaspekterna, denna relation ser olika ut under livets gång, och vi går alla igenom svåra och mindre svåra perioder som påverkar oss positivt eller negativt. Man måste komma till insikt att man själv har makten över till liv och de är bara en själv som kan välja hur man ska leva. Om man väljer att umgås med dem man mår bra av som ger en energi så stärks den sociala hälsan och gör att man känner tillhörighet, vilket i sint ut gör att man känner en trygghet vilket ger än förutsättningar att lära känna sig själv och sina egenskaper vilket stärker den psykiska hälsa. Vi tror att om man mår bra socialt och pysiskt så har men en livsglädje och en energi som gör att man blir mer motiverad att ta hand om sin fysiska hälsa. Sen finns den andliga hälsan där för att ge en helhet och hålla en nere på jorden för att motverka att man ska kunna falla in i något dåligt som kommer att försämra ens mående och hälsa. Hur vi relaterar oss till de olika hälsoaspekterna eller om vi inte ens är medvetna om att de finns så är de en del av oss och utgör en stor del av oss och påverkar våra val och på så sätt våra liv. Därför är de så att hur vi stärker och jobbar med vår hälsa ser olika ut för person till person och man måste lära sig vad man själv mår bra av och vad som stärker just sin hälsa.

Vi tycker att ungdomshälsans verksamhet känns som en organisation, just eftersom de är så lättillgänglig, ser till helheten och att man kan söka dit avsätt hur små eller stora bekymmer man har. De som vi också tycker är positivt är att de jobbar individuellt och utgår ifrån individens behov och bästa väg till ett liv i balans. Dessutom är känslan bland personalen väldigt välkommande och positiv, vilket gör de lättare för folk att öppna sig. På ett större ställa kan man lätt känna sig bortglömd och kan måste stå ut med långa väntetider vilket är allt annat än bra i sådana här situationer. För desto fortare man kan upptäcka en mot- eller nedgång desto lättare kan man hjälpa personen ur de dåliga till något bättre. Att få hjälp snabbt är alltså viktigt och små problem kan lätt bli stora, för en känsla kan ingen ta ifrån en.     

http://www.skelleftea.se/ungdomshalsan 


ENKÄT - SJÄLVKÄNSLA OCH SJÄLVFÖRTROENDE

Vi har gjort en enkätundersökning på 50 personer i två olika klasser. Eleverna går i olika samhällsettor på gymnasiet. Enkätens första del gick ut på att ta reda på vad de visste om självkänsla och framför allt kolla om de visste skillnaden mellan självkänsla och självförtroende. Vi kollade även var de hade fått informationen ifrån. I den andra delen ställde vi frågor som handlar om hur god självkänsla de själva har. För att sammanställa och dra slutsatser delade vi upp enkäterna klassvis och sen såg vi hur många som hade rätt på skillnaden mellan självkänsla och självförtroende, hur många som hade svarat men som hade fel och hur många som inte visste.

 

 

Klass 1, 25 st                                                                                        Klass 2, 25 st

 

Ja, rätt: 18                                                                                             Ja, rätt: 5

Ja, fel: 6                                                                                                Ja, fel: 8

Nej: 1                                                                                                    Nej: 12         

                                                                                                            

Man kunde se att dessa informationskällor hade gett dem kunskap om självkänsla och självförtroende. Det var genom: skolan (LPL, kommunikation), familj, böcker, Internet, tidningar, vänner och läger.

 

 

För att dra en slutsats av det hela kan man väl säga att det var stor skillnad mellan kunskapen i de två olika klasserna. Och varför det är på det viset är lite svårt att svara på, men den ena klassen kan ha fått mer information tidigare och det kan också vara så att den klassen som hade bättre kunskap, som även är en idrottsklass, vilket skulle kunna betyda att de är mer drivna och målmedvetna och har därför lättare att ta till sig information. Detta är våra egna teorier.

 

En annan slutsats är att många har fått en fel bild av självkänsla och självförtroende. Många tror att det endast har att göra med komplimanger. Positiva komplimanger är alltid bra och stärkande för både självkänsla och självförtroende, men självkänslan handlar om hur man ser på sig själv vilket betyder att vad man än får höra utifrån så ska man ändå alltid veta sitt eget värde. Självförtroende handlar om prestationer och ett förtroende till att man klarar av saker oavsett vad andra tror om en. Så komplimanger kan alltså både förbättra om det positiva och försämra om det negativa, men om man har en god självkänsla och självförtroende så ska inte det spela någon större roll eftersom man vet var man själv står. Självförtroende handlar inte om hur andra ser på en, som vissa har svarat i enkäten. Ett exempel är om någon ger mig en komplimang för något som jag är bra på, t.ex. att simma, det betyder ju inte att jag har ett gott självförtroende. För det är jag själv som måste veta att jag är bra på att simma.  

Många tror att ett gott självförtroende handlar om att man är bättre än andra. Men ett gott självförtroende betyder inte att man ska se ner på andra eller jämföra sig för att själv kunna framstå som bättre. För visst är det så att man är bättre och sämre på vissa saker och ibland är man kanske bäst. Men det behöver inte betyda att man har ett bra självförtroende eftersom att det handlar om att man ska kunna lita på sina egenskaper utifrån de förutsättningar man har.


JENNY - TEMA

Nu drar vi igång temat special kost! Så i veckan kommer vi att fördjupa oss mer i hur det är att leva med en speciell kost, så som att vara allergiker eller vegetarian. Vi ska intervjua några personer som av någon anledning väljer eller måste äta en speciell kost. De ska bli mycket spännande att få höra hur kosten är för dem och hur de påverkar dem. Vi kommer även att bjuda på lite recept och tips om hur man kan utesluta en viss produkt men ändå få i sig alla näringsämnen som behövs. Mer om detta kommer under vecan gång!  


JENNY - TEMA

Tänkte bara meddela allmänheten (de få som läser denna blogg) att hädan efter så kommer jag och Lisa ha olika temaveckor här på bloggen. Mest troligt kommer vi att starta igång med det första temat, nästa vecka eller veckan efter det. Då kommer vi att välja ett ämne som vi kommer att gå in lite djupare på, för att ni och vi ska få lite mer information, kunskap och tips inom olika områden som har med hälsa att göra. Vi kommer även då att göra lite olika undersökningar som tex enkäter och intervjuer, att utgå ifrån. De blir nog tema specialkost som vi börjar med.  

PEACE!


RSS 2.0